Lokalita: celá Česká republika (změnit region)
Ve Vašem městě a okolí nabízíme 268 služeb

1. Definice pojmů

Fobo.cz (dále jen Fobo) je internetový portál na adrese www.fobo.cz, který slouží k zprostředkování nákupu a prodeje služeb mezi prodávajícím a kupujícím. Fobo není inzertní portál.

Provozovatel Fobo (dále jen provozovatel) je subjekt provozující portál Fobo a zajišťující jeho provoz v souladu s těmito obchodními podmínkami.

Služba je služba či výrobek (dále jen služba) nabízená, nebo prodávaná na Fobo.

Návštěvník je fyzická, nebo právnická osoba, která není na Fobo registrovaná. Návštěvníkovi je umožněno pouze prohlížet obsah Fobo.

Uživatel je fyzická, nebo právnická osoba, která se na Fobo registrovala a přihlásila, nebo se přihlásila pomocí Google+ či Facebook účtu. Nepřihlášený registrovaný uživatel je pouze návštěvník.

Prodávající je takový uživatel, který nabízí na Fobo minimálně jednu službu k prodeji.

Kupující je takový uživatel, který prostřednictvím Fobo zakoupí od prodávajícího službu.

Vykonání služby je proces, při kterém prodávající zhotoví, provede, nebo vykoná zakoupenou službu, včetně jejího dodání kupujícímu.

Kredit jsou peníze, které má uživatel na účtu Fobo. Vlastníkem peněz ve formě kreditu je uživatel. Kredit může uživatel volně navyšovat ze svého bankovního účtu, nebo vyplácet zpět na svůj bankovní účet. Za kredit je možno na Fobo nakupovat služby. Kredit je účtován v Kč.

2. Registrace

Registrace na Fobo je zdarma. Návštěvník je při registraci povinen zadat své jméno, příjmení, emailovou adresu a heslo pro přihlášení. Kliknutím na tlačítko registrovat je návštěvníkovi odeslán potvrzovací email. Po jeho potvrzení je návštěvník registrován a stává se z něho uživatel. Úpravu a doplnění zadaných údajů je možné provést v nastavení účtu.

Registrace proběhne i při prvním přihlášení pomocí Facebook, nebo Google+ účtu. Jméno, příjmení a emailová adresa je získána automaticky na základě informací v profilu zvolené sociální sítě. Zbytek údajů a heslo je možné zadat, nebo upravit v nastavení účtu.

Uživatelé nejsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet.

Registrací uživatel souhlasí se zasíláním informací o průběhu obchodu, upozornění a obchodních sdělení na emailovou adresu uvedenou v nastavení účtu.

Registrace se váže pouze na jednoho uživatele a nedá se převést na jinou osobu bez svolení provozovatele.

3. Prodej služby

Prodej,nebo nabízení služeb na Fobo jsou podmíněny registrací a souhlasem s těmito podmínkami.

Přidáním služby na Fobo se z uživatele stává prodávající.

Je zakázáno prodávat či nabízet na Fobo služby, které porušují zákony České Republiky. Dále je zakázáno na Fobo umisťovat jakýkoli materiál porušující dobré mravy.

Kontaktní údaje prodávajícího je dovoleno zadávat na Fobo jen na místech k tomu určených.

4. Nákup služby

Nákup služby na Fobo je podmíněn registrací a souhlasem s těmito podmínkami.

Zakoupením služby na Fobo se z uživatele stává kupující.

Nákup probíhá mezi prodávajícím a kupujícím. Fobo zde figuruje jen jako zprostředkovatel a neúčastní se průběhu vykonání služby.

Po zvolení kupované služby je uživatel přesměrován na stranu s objednávkou. Zde je uživatel vyzván k doplnění osobních informací (pokud tak již neučinil dříve v nastavení účtu). Dále musí uživatel zvolit způsob předání výrobku či vykonání služby. Po stisknutí tlačítka Vytvořit objednávku je uživatel vyzván k provedení platby.

Platbu za službu, nebo převod pěněz na kredit je možné uskutečnit skrze platební bránu GoPay.

Peníze za zakoupenou službu jsou ve formě kreditu kupujícího blokovány v nákupech. Na kredit prodávajícího jsou převedeny až po úspěšném průběhu vykonání služby.

Provedením platby za službu je zároveň vytvořena závazná objednávka na nabízenou službu prodávajícímu. Prodávající je o objednávce informován. Tuto objednávku má povinnost přijmout, nebo odmítnout.

Pokud prodávající na objednávku nezareaguje do 7 dnů, nebo ji odmítne, peníze za objednanou službu jsou kupujícímu ve formě kreditu odblokovány k dalšímu volnému použití.

5. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající přidáním služby na Fobo vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Prodávající má povinnost vykonan a dodat, nebo předat nabízenou službu kupujícímu tak, jak je uvedeno v popisu služby v dohodnutém termínu a kvalitě.

Prodávající dostane zaplaceno za provedenou službu v plné výši :

1. Pokud kupující označí službu jako správně vykonanou do 7 dnů po tom kdy prodávající označí službu jako vykonanou, případně do dalších tří dnů po výzvě od Fobo.

2. Pokud kupující službu do 7 dnů po vykonání služby (případně do dalších 3 dnů po výzvě od Fobo) nereklamuje. V tomto případě je služba označena automaticky jako správně vykonaná.

Pokud kupující vykonanou službu do 10 dnů od označení služby prodávajícím jako vykonanou reklamuje, je platba za službu pozastavena. Platba za službu bude realizována až po vyřízení reklamace.

Prodávající souhlasí se stržením provize 15% z ceny vykonané služby. Tato provize náleží provozovateli.

Prodávající má povinnost napravit dodanou službu v případě oprávněné reklamace od kupujícího.

Prodávajícímu není dovoleno sdělovat na Fobo své kontaktní informace před uzavřením obchodu.

Prodávajícímu není dovoleno zveřejňovat své kontaktní informace na Fobo v popisu služby a na místech, které k tomu nejsou určeny.

Prodávající přidáním služby potvrzuje, že nahrané fotografie jsou jeho majetkem, nebo na ně má autorské právo, nebo je oprávněn je použít. Prodávající za fotografie nese zodpovědnost.

6. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující svým nákupem vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Při zakoupení služby je kupující povinen uhradit uvedenou částku za službu předem.

Kupující má právo obdržet správně vykonanou službu v dohodnutém termínu a kvalitě.

Kupující má právo na vrácení peněz za službu na svůj kredit, pokud služba nebyla vykonána správně dle popisu a zadání, nebo do uvedeného termínu.

Kupující je povinen poskytnout veškeré potřebné informace prodávajícímu k úspěšnému vykonání služby. V opačném případě neplatí právo na vrácení plné částky za nedodržení doby dodání od prodávajícího.

Kupující má právo ohodnotit vykonanou službu.

Kupující má právo reklamovat vykonanou službu a nechat ji u prodávajícího napravit. Takový požadavek musí být ovšem opodstatněný. V případě reklamace, která není vyřešena mezi prodávajícím a kupujícím, rozhodne o vyrovnání mezi prodávajícím a kupujícím provozovatel v arbitráži.

V případě nedodání služby do dohodnutého termínu má kupující povinnost reklamovat nedodání služby do 7 dnů po uplynutí termínu dodání služby.

7. Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel je oprávněn z Fobo mazat služby, které jsou v rozporu s těmito podmínkami.

Provozovatel rozhoduje o oprávněnosti reklamace v případně sporu mezi prodávajícím a kupujícím.

V případě sporu mezi prodávajícím a kupujícím, který nebyl vyřešen jejich vzájemnou dohodou, rozhoduje provozovatel o poměru vyrovnání mezi nimi v arbitráži.

Provozovatel má právo měnit tyto obchodní podmínky i v průběhu obchodů na Fobo.

Provozovateli náleží provize z každého obchodu na Fobo ve výši 15% z celkové ceny dodané služby.

Provozovatel má právo odesílat uživatelům na uvedenou emailovou adresu důležité informace a obchodní sdělení.

8. Řešení sporů a reklamace

V případě reklamace nebo vzniku sporu mezi prodávajícím a kupujícím bude postup následovný:

Pokud je kupující s provedenou službou nespokojen, nebo mu nebyla dodána, má právo ji reklamovat u prodávajícího a vyřešit tento spor s prodávajícím sám s využitím kontaktních údajů. Výsledek dohody jsou prodávající i kupující povinni sdělit Fobo. Potom vyrovnání mezi prodávajícím a kupujícím provede Fobo dle této dohody.

Pokud se kupující a prodávající vzájemně nedohodnou, mají právo požádat Fobo, aby jejich spor vyřešilo v arbitráži. V případě, že se tak stane, Fobo si vyžádá podklady a informace od obou stran a o sporu rozhodne následovně:

1. V případě, že provozovatel uzná námitky kupujícího v plném rozsahu, zůstává celá částka za službu na kreditu kupujícího.

2. V případě, že provozovatel uzná námitky prodávajícího v plném rozsahu, bude celá částka za službu vyplacena na kredit prodávajícímu.

3. V případě, že provozovatel uzná námitky prodávajícího i kupujícího v určitém poměru, jsou peníze za službu rozděleny na kredity prodávajícího a kupujícího v tomto poměru.

Prodávající i kupující se zavazují, že v případě, kdy požádají Fobo o arbitráž, budou následně rozhodnutí této arbitráže plně respektovat. Dále berou na vědomí, že rozhodnutí z arbitráže a případné škody z toho plynoucí pro obě strany nejsou soudně napadnutelné a vymahatelné.

Provozovatelé

Fobo provozují 2 provozovatelé (v textu uváděni jako provozovatel):

Jindřich Kuba
Lidická 584
Benátky nad Jizerou, 294 71
IČ: 88917096
Není plátcem DPH

Jiří Šťastný
Kaplického 425
Liberec, 460 01
IČ: 88874206
Není plátcem DPH

Čekejte prosím...